Testy

Z uwagi na dużą dostępność wymienionych poniżej testów i metod diagnostycznych obecnie testy diagnostyczne wykonujemy jedynie na potrzeby badań endoskopowych i konsultacji w naszym gabinecie. Obecnie wszystkie wymienione badania można wykonać w ogólnodostępnych laboratoriach.

Testy wykonywane z krwi (nakłucie opuszki palca):
Przeciwciała w kierunku Helicobacter pylori – test wykrywający obecność przeciwciał H.pylori we krwi- obecność przeciwciał świadczy o przebytym, lub aktualnym zakażeniu bakterią mogącą być przyczyną dolegliwości w górnym odcinku przewodu pokarmowego- w szczególności wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz zapaleń żołądka i dwunastnicy. Test ten jest szybkim i prostym badaniem dla osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone antybiotykami. Test można wykonać w trakcie przyjmowania preparatów zmniejszających wydzielanie kwasu solnego (inhibitorów pompy protonowej).
Przeciwciała w kierunku celiaki- choroby trzewnej- test ten wykrywa obecność przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA oraz poziom całkowity przeciwciał IgA- jest to pierwszy zalecany sposób diagnostyki w przypadku podejrzenia nieprawidłowej reakcji organizmu na gluten (składnik zbóż) w pożywieniu. W przypadku dodatniego wyniku testu wskazane jest wykonanie gastroskopii z pobraniem wycinka z dwunastnicy w celu oceny zmian śluzówki wywołanych nieprawidłową reakcją układu odpornościowego na gluten.

Testy wykonywane z próbki kału (próbkę należy dostarczyć do badania):
Testy na obecność antygenu Helicobacter pylori w kale– test ten wykrywa obecność antygenu- czyli charakterystycznej części bakterii H.pylori- świadczy o aktualnym zakażeniu bakterią mogącą być przyczyną dolegliwości w górnym odcinku przewodu pokarmowego- w szczególności wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz zapaleń żołądka i dwunastnicy. Test ten jest dokładną metodą diagnostyczną u osób, które nie przyjmują preparatów zmniejszających kwaśność w żołądku (inhibitorów pompy protonowej)- leki te należy odstawić (jeśli to możliwe- zgodnie ze wskazaniem lekarza) na 14 dni przed wykonaniem testu.
Testy na obecność antygenu Giardia lamblia w kale– test ten wykrywa obecność antygenu- czyli charakterystycznej części pierwotniaka G. lamblia- świadczy o aktualnym zakażeniu mogącym być przyczyną nieustępujących pomimo standardowego leczenia biegunek i/lub bólów w nadbrzuszu, nudności.
Test na obecność kalprotektyny w kale – Test ten wykrywa obecność kalprotektyny- wskaźnika zapalenia w przewodzie pokarmowym- test pozwala na wykrycie kalprotektyny w stężeniach 50 ug/g i 200ug/g co zapewnia dużą czułóść (zdolność wykrywania stanu zapalnego) oraz swoistość (zdolność eliminowania wyników fałszywie dodatnich). Test ten test wskazany głównie u osób z już rozpoznaną chorobą zapalną jelita- służy do kontroli przebiegu leczenia- zarówno w okresie bezobjawowym, jak również w przypadku pojawienia się dolegliwości takich jak zwiększona częstość wypróżnień, bóle brzucha. U osób z biegunkami, lub nietypowymi bólami brzucha badanie to pozwala wykluczyć obecność nasilonego stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym i w niektórych przypadkach pozwala uniknąć kolonoskopii.