Pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Crohn’a) często obawiają się ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Dotychczasowe wyniki badań nie wskazują na szczególny wzrost ilości zakażeń COVID-19 w tej grupie pacjentów. Być może wiąże się to z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego w tej grupie pacjentów.

Czynnikami mogącymi wpływać na cięższy przebieg COVID-19 jest zarówno aktywna choroba zapalna jelita, jak i leczenie sterydami, czy tiopurynami, lub tofacitinibem.

Dlatego zawsze należy rozważyć listę potencjalnych korzyści i strat. Pacjentów z aktywną chorobą zdecydowanie należy skutecznie leczyć: Leczenie rozpoczynamy od zwiększania dawek preparatów kwasu 5-aminosalicylowego (mesalazyny). W drugiej kolejności dołączamy sterydy działające miejscowo. Jeżeli to możliwe kierujemy pacjentów do leczenia biologicznego.

Nie przerywamy jednak rozpoczętego leczenia tiopurynami lub tofacitinibem.

Podobnie sprawa ma się ze standardową terapią sterydami- często leczenie w domu będzie miało korzystniejszy profil bezpieczeństwa niż częste wizyty w szpitalu.

Należy pamiętać, że każdy przypadek rozważamy indywidualnie analizując zarówno ryzyko zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19 jak i konieczność skutecznego leczenia nieswoistej choroby zapalnej jelit.