Dr n. med. Tadeusz Szwed

Specjalista chorób wewnętrznych.  Specjalista gastroenterolog.

W 1980 ukończył studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

W latach 1980 – 2004 pracował w Szpitalu Wojskowym w Warszawie na ul. Szaserów jako adiunkt w Zakładzie Endoskopii , potem jako zastępca kierownika Zakładu .

W latach 2004 – 2020  pełnił obowiązki Ordynatora Oddziału Gastroenterologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą gastroenterologiem, posiada certyfikat wykonywania badań USG nadany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgicznego.

Otrzymał nagrodę rektorską za pracę dotycząca nowych metod leczenia kamicy żółciowej. Doktoryzował się z problemów dotyczących leczenia nowotworów jelita grubego.

Od początku swojej pracy zajmuje się endoskopią przewodu pokarmowego. Do tej pory wykonał ponad 30 tysięcy badań przewodu pokarmowego, w tym skomplikowane zabiegi przełyku i dróg żółciowych.

Lek. Łukasz Szwed

Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista gastroenterolog.

Ukończył w 2007r Akademię Medyczną w Warszawie na kierunku lekarskim. W latach 2009-2010 pracował w Klinice Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W latach 2010-2013 był zatrudniony w Oddziale Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego.

W roku 2014 uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych i rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

W roku 2017 uzyskał tytuł specjalisty gastroenterologa.

Od roku 2016 prowadzi zajęcia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2014- 2015 pracował w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojskowego Instytutu Medycznego.
W trakcie swojej pracy i edukacji wykonuje rocznie około tysiąca gastroskopii i kolonoskopii, w tym zabiegi endoskopowej polipektomii, poszerzania zwężeń w przewodzie pokarmowym, koagulacji zmian popromiennych oraz tamowania krwawień z przewodu pokarmowego.

Lek. Łukasz Szwed wykonuje badania ultrasonograficzne przewodu pokarmowego (USG), z uwzględnieniem ultrasonograficznej oceny ścian żołądka i jelit. Jest jednym z niewielu lekarzy wykonujących 24-godzinny pomiar pH-metrii i impedancji przełyku w opornej na leczenie chorobie refluksowej przełyku.

Uczestniczy w licznych krajowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach dotyczących gastroenterologii, endoskopii i ultrasonografii.

W swojej praktyce leczy chorych ze schorzeniami gastrologicznymi- w szczególności z niewydolnością wątroby, oraz chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit (choroba Leśniowskiego- Crohn’a i wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Konsultuje dorosłych i dzieci od 6-ego roku życia (młodsze dzieci po uprzednim kontakcie).

Od 2008r współtworzy Specjalistyczny Gabinet Endoskopowy i USG doktora Tadeusza Szweda.