W naszym gabinecie istnieje możliwość otrzymania zdjęć oraz nagranych sekwencji wideo z przeprowadzonego badania. Staramy się do każdego opisu badania dołączać 4 zdjęcia oglądanych struktur. O chęci otrzymania zdjęć lub filmu prosimy poinformować przed badaniem.