Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie jest niezwykle trudne, ponieważ dolegliwości ze strony jamy brzusznej mogą pochodzić z różnych narządów zarówno układu pokarmowego jak również kręgosłupa, nerek,  pęcherza moczowego, oraz narządów płciowych.

Co więcej pacjenci, którzy nie dysponują szczegółową wiedzą medyczną z zakresu anatomii i patalogii, często błędnie nazywają i lokalizują narządy jamy brzusznej.

Dlatego w trakcie pierwszej wizyty ważna jest szczegółowa rozmowa z pacjentem, która ma na celu ustalenie lokalizacji i charakteru dolegliwości.