WZJG czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest przewlekłą chorobą zapalną jelita grubego objawiającą się najczęściej biegunkami z domieszką krwi.

Choroba może mieć różny przebieg (od łagodnego do ciężkiego) w zależności od stopnia nasilenia stanu zapalnego oraz jego rozległości.

Bezpośrednia przyczyna choroby nie jest znana. Główną rolę w rozwoju stanu zapalnego odgrywa natomiast nieprawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy. Dlatego chorobę tę zalicza się do chorób autoimmunologicznych.

Leczenie choroby opiera się na bezpośrednim zmniejszeniu stanu zapalnego (stosowanie preparatów mesalazyny) oraz regulacji nieprawidłowo działającego układu immunologicznego (steroidy, leki immunomodulujące- np. Azathiopryna czy 5-Merkaptopuryna).

Postęp w leczeniu dokonuje się zarówno na skutek modyfikacji dotychczasowego leczenia (krótsze, ale bardziej intensywne leczenie steroidami, łączenie leków celem podnoszenia ich skuteczności), jak również wprowadzania nowych leków.

Od ponad 10 lat w Polsce stosujemy leczenie biologiczne oparte na przeciwciałach anty-TNF Infliksimab i Adalimumab). W ostatnich latach włączone do programu lekowego NFZ dla chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego spełniających określone kryteria.

Pojawiają się również steroidy o ograniczonym działaniu ogólnoustrojowym np. Budesonid MMX (działanie skoncentrowane na stanie zapalnym jelita, dzięki czemu znacznie ograniczono ilość działań niepożądanych).

Nowe leki w 2018 roku

W roku 2018 do arsenału leków dostępnych dla pacjentów, do leczenia dołączył Wedolizumab (Entyvio). Jest to przeciwciało wiążące się z podjednostką integryny α4β7. Lek ten jest dostępny dla pacjentów w ramach programów lekowych NFZ (w wybranych szpitalach).

Co więcej w tym roku do arsenału leków skutecznych w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego powiększył się też o Tofacitinib (Xeljanz). Lek ten nie jest jeszcze refundowany dla pacjentów gastrologicznych i jak większość nowych leków- jest drogi. Jego zaletą jest to, że występuje w postaci tabletek, wobec czego jego stosowanie będzie możliwe również w warunkach ambulatoryjnych (w przeciwieństwie do leków biologicznych takich jak Infliksimab, Adalimumab, czy Wedolizumab, które stosuje się w iniekcjach- w większości w warunkach szpitalnych).

Artykuł ten ma charakter informacyjny. O szczegóły prosimy pytać swojego lekarza prowadzącego. Niektóre z wymienionych leków dostępne są w określonych ośrodkach w ramach programów lekowych NFZ, dla pacjentów spełniających konkretne kryteria (dotyczące przebiegu choroby, dotychczasowego leczenia i chorób towarzyszących.)