Sprzęt endoskopowy dezynfekowany jest dwustopniowo. Mycie wstępne wykonywane jest przy pomocy środków enzymatycznych. Następnie endoskop zostaje poddany dezynfekcji wysokiego poziomu w myjni automatycznej. Stosowane środki dezynfekcyjne są skuteczne m.in. przeciwko wirusom HIV, HAV HCV, HBV (żółtaczki zakaźne), Polio, bakteriom (w tym prątkom gruźlicy).