Gastrolog (Gastroenterolog) w Nowym Dworze Mazowieckim

Konsultacje gastrologiczne to podstawowa forma pomocy pacjentowi ze schorzeniami układu pokarmowego. Dolegliwości ze strony jamy brzusznej mogą pochodzić z różnych narządów zarówno układu pokarmowego jak również kręgosłupa, nerek,  pęcherza moczowego, oraz narządów płciowych.  Niewielu pacjentów dysponuje szczegółową wiedzą medyczną z zakresu anatomii i patologii przez co często błędnie nazywają i lokalizują narządy jamy brzusznej. W trakcie pierwszej wizyty ważna jest szczegółowa rozmowa z pacjentem, która ma na celu ustalenie lokalizacji i charakteru dolegliwości.

Więcej:

W trakcie pierwszej wizyty u pacjenta, przy pomocy ultrasonografii (USG) staramy się wykluczyć najczęstsze patologie narządów jamy brzusznej dostępnych badaniu takie jak kamica żółciowa, kamica nerkowa, choroby wątroby i trzustki, choroby ginekologiczne u kobiet.

Często już na tym etapie udaje się zdiagnozować przyczynę zgłaszanych objawów. Czasami, ku zdziwieniu samych pacjentów są oni kierowani do innego specjalisty: np. chirurga, urologa, czy ginekologa.

Ponieważ duża część dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów ma charakter czynnościowy, często na pierwszej wizycie pacjent otrzymuje leki, mające złagodzić jego dolegliwości. Jeśli dolegliwości nie ustępują wówczas zalecane jest pogłębienie diagnostyki.

W gabinecie można wykonać:

Klikając na badanie dowiedz się w jaki sposób należy się do niego przygotować.
O chęci wykonania danego badania należy również poinformować podczas zapisu (badania wymagają zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu, oraz właściwego przygotowania ze strony pacjenta)

Gastroenterolog (Gastrolog) diagnozuje i leczy choroby związane z układem pokarmowym, zwykle za wyjątkiem jamy ustnej, którą zajmują się stomatolodzy, lub laryngolodzy. Do gastrologa należy się zgłosić w przypadku występowania objawów:

– Ogólnych: Niezamierzonego spadku masy ciała, niedokrwistości- szczególnie tzw. mikrocytarnej z niedoborem żelaza, zażółcenia skóry i oczu- szczególnie gdy towarzyszy temu ściemnienie moczu i odbarwienie stolca, długotrwałej gorączki i stanów podgorączkowych, postępującego osłabienia.

– Choroby przełyku: dysfagii (zaburzeń połykania); odynofagii (bolesnego przełykania. Zgagi, pieczenia, odbijania, uczucia przeszkody w gardle, ale również w niektórych przypadkach przewlekłego kaszlu, chrypki, bólu w klatce piersiowej- po wykluczeniu przyczyn kardiologicznych i laryngologicznych- które mogą być objawami choroby refluksowej przełyku.

Gastroenterolodzy opiekują się również pacjentami z podejrzeniem/rozpoznaniem przełyku Barretta, eozynofilowym zapaleniem przełyku, achalazją przełyku (kurczem wpustu), oraz żylakami przełyku, grzybicą przełyku i poparzeniami chemicznymi.

– Choroby żołądka i dwunastnicy: bólów, pieczenia w nadbrzuszu (górnej części brzucha pod mostkiem)- szczególnie jeśli dolegliwości występują głównie na czczo, a bezpośrednio po jedzeniu pacjent odczuwa ulgę. Uczucia wczesnej sytości, nudności i wymiotów poposiłkowych

– Choroby jelita cienkiego: Choroby te poza objawami ogólnymi takimi jak złe samopoczucie, bóle brzucha, wzdęcia, osłabienie, wiążą się często z objawami niedoborowymi spowodowanymi nieprawidłowym wchłanianiem jelitowym. U pacjentów z chorobą jelita cienkiego może występować niedokrwistość z niedoborem żelaza, Witaminy B12 i kwasu foliowego, niedobory białka, wapnia, magnezu i witaminy D.

– Choroby jelita grubego: wiążą się z występowaniem zaburzeń rytmu wypróżnień (biegunek lub zaparć), domieszek patologicznych w stolcu (krew/śluz), wzdęć brzucha, kruczeń i przelewań.

– Choroby wątroby: W zależności od ciężkości choroby mogą objawiać się zażółceniem skóry i oczu, osłabieniem, powiększaniem obwodu brzucha, zaburzeniami funkcji poznawczych, zaburzeniami hormonalnymi.

– Choroby trzustki: najczęściej wiążą się z występowaniem silnego bólu w śródbrzuszu (tuż nad pępkiem), często o charakterze opasującym, z towarzyszącym wzdęciem brzucha, nudnościami i wymiotami. Przewlekłe choroby trzustki wiążą się ze spadkiem masy ciała, zaburzonym wchłanianiem, biegunkami z domieszką niestrawionych resztek pokarmowych.

– Choroby przełyku: Choroba refluksowa przełyku (postać nadżerkowa i nienadżerkowa- GERD i NERD); Nowotwory łagodne i złośliwe przełyku (rak gruczołowy i rak płaskonabłonkowy przełyku).

Gastroenterolodzy opiekują się również pacjentami z podejrzeniem/rozpoznaniem przełyku Barretta, eozynofilowym zapaleniem przełyku, achalazją przełyku (kurczem wpustu), oraz żylakami przełyku, grzybicą przełyku i poparzeniami chemicznymi, oraz zwężeniami przełyku o innej etiologii (pochodzeniu).

– Choroby żołądka: Choroba wrzodowa żołądka, gastropatia wrotna, żylaki dna żołądka, żołądek arbuzowaty, zapalenie błony śluzowej żołądka- w tym zanikowe zapalenie błony śluzowej oraz choroba Addieson’a-Biermera, metaplazja jelitowa, choroba Menetiera oraz nowotwory łagodne i złośliwe żołądka (polipy żołądka, Chłoniami i rak żołądka).

– Choroby dwunastnicy:  Choroba wrzodowa i przewlekłe zapalenie błony śluzowej dwunastnicy, choroba trzewna (celiakia). Nowotwory dwunastnicy występują rzadko- rak śluzówki dwunastnicy występuje sporadycznie, natomiast czasami przez ciągłość w dwunastnicy można uwidocznić naciek raka trzustki. W dwunastnicy zdarzają się nowotwory łagodne w formie polipów oraz złośliwe (głównie Chłoniaki i guzy neuroendokrynne).

– Choroby jelita cienkiego: Choroba trzewna (celiakia), nieswoiste zapalenia jelit (w przypadku jelita cienkiego choroba Leśniowskiego- Crohn’a), choroba Whiple’a, nowotwory łagodne i złośliwe jelita cienkiego.

– Choroby jelita grubego: Nowotwory łagodne i złośliwe jelita grubego (polipy jelita grubego, rak jelita grubego). Nieswoiste choroby zapalne jelit- choroba Lesniowskiego- Crohn’a, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i nieokreślone zapalenie jelita grubego. Mikroskopowe zapalenia jelita grubego . Choroba  uchyłkowa i zapalenie uchyłków jelita grubego. Zespół przerostu bakteryjnego. Czynnościowe zaburzenia pracy jelit. Zespół jelita drażliwego.

– Choroby wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka mechaniczna (kamica przewodów żółciowych i kamica pęcherzyka żółciowego; nowotwory dróg żółciowych i brodawki Vatera), wodobrzusze, żylaki przełyku, żylaki dna żołądka, gastropatia wrotna, żołądek arbuzowa ty, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, Pierwotne Stwardniające Zapalenie Dróg Żółciowych (PSC), Pierwotna marskość żółciowa wątroby (PBC). Nowotwory łagodne i złośliwe wątroby i dróg żółciowych.

– Choroby trzustki:  Ostre zapalenie trzustki; Przewlekłe zapalenie trzustki; Torbiele trzustki  Nowotwory łagodne i złośliwe trzustki; Autoimmunologiczne zapalenie trzustki