Regulamin teleporady

WARUNKI REZERWACJI WIZYTY – TELEPORADA
I. Umowa i płatność
1. Umowa o świadczenie usługi uznana jest za zawartą w momencie zaksięgowania opłaty
za teleporadę na rachunku bankowym zakładu leczniczego Gastrolog Tadeusz Szwed.
2. Konsultacja telefoniczna – wizyta bez obecności pacjenta – wymaga opłaconej usługi.
3. Rezerwacja teleporady odbywa się drogą telefoniczną lub poprzez stronę
gastroskopia.net/rezerwacja. Z każdym pacjentem skontaktujemy się telefonicznie lub
mailowo celem ustalenia koniecznego zakresu teleporady.
Usługa teleporady jest gwarantowana w momencie uiszczenia wpłaty za usługę zgodnie z
cennikiem teleporad. Proponowaną formą płatności są szybkie przelewy za pośrednictwem
strony ……………. W przypadku opłaty tradycyjnym przelewem konieczne jest przesłanie
potwierdzenia przelewu drogą mailową (na adres: kontat@gastroskopia.net), na co
najmniej trzy godziny przed wyznaczoną godziną konsultacji telefonicznej.
Dane do przelewu tradycyjnego: Tadeusz Szwed nr konta: 21 1940 1076 3039 4810 0000
0000, tytuł: Teleporada, imię i nazwisko pacjenta.
4. Do każdej porady zostanie wystawiony paragon i faktura dla osoby fizycznej. Fakturę
prześlemy na adres e-mail.

UWAGA: Opłata za usługę może nie zostać zwrócona w przypadku nieodwołania
teleporady lub odwołania później niż na trzy godziny przed konsultacją telefoniczną.
II. Warunki odwołania teleporady:
1. Odwołanie konsultacji – aby odwołać teleporadę można skorzystać ze wszystkich
kanałów dostępu:

Tel ef oni c z ni e

Mailowo

Przepisując specjalny kod odwołania w odpowiedzi na sms przypominający o
konsultacji (z uwagi na dużą ilość pomyłek w tej formie proponujemy dodatkowo
wysłać krótką wiadomość e-mail).
2. Termin bezkosztowego odwołania teleporady:

Bezpłatne odwołanie konsultacji lub zmiana terminu rezerwacji następuje do 3
godzin przed planowaną teleporadą.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu konsultacji po upływie terminu
bezkosztowego odwołania teleporady opłata może nie zostać zwrócona
Gastrolog Tadeusz Szwed